Nyheder

10-08-2020 - Ledningsbrud - På grund af en større lækage på ledningen mod Mullerup må vi desværre afbryde vandforsyningen i morgen, tirsdag den 11/8, nogle timer om formiddagen. Afbrydelsen vil påvirke beboerne på følgende veje: Mullerupvej, Kværndrup Vænge, Filipsgyden, Dyrebjergvej og Yderste Tværvej.

Kontakt

Spørgsmål om afregning til kasserer Gitte Østbjerg på tlf: 6227 2101 eller: kasserer@kvaerndrupvand.dk

Spørgsmål om forsyning til vores lokale smed Poul Teinholt på tlf: 6227 1369.

Hvis du opdager en utæt vandledning, giver vi en flaske vin. Ring til vores lokale smed, Poul Teinholt på telefon 6227 1369.

Øvrige spørgsmål til formand Arne Svendsen på tlf: 4080 8459 eller: formand@kvaerndrupvand.dk