Nyheder

Ny kasserer

1. februar stopper kasserer Gitte Østbjerg efter mange års ihærdigt arbejde.
Vi har derfor lavet en aftale med Signe Pilegaard Jacobsen, CSA Lundegaard ApS.
Signe overtager bogholderiet fuldt ud den 1. februar 2024.
Kontakt: Signe Pilegaard Jacobsen
Mail: kasserer@kvaerndrupvand.dk
Tlf. 44 11 18 99 - Telefontid: Tirsdag kl. 15-17

Generalforsamling

Kværndrup Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 20. februar.
Generalforsamlngen afholdes i Kværndrup forsamlingshus kl. 19.
Alle andelshavere er velkomne.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Kontakt

Spørgsmål om afregning til kasserer Sigen Pilegaard Jacobsen tlf: 4411 1899 eller: kasserer@kvaerndrupvand.dk

Spørgsmål om forsyning til vores lokale smed Poul Teinholt på tlf: 6227 1369.

Hvis du opdager en utæt vandledning, må du meget gerne ringe til vores lokale smed, Poul Teinholt på telefon 6227 1369.

Øvrige spørgsmål til formand Arne Svendsen på tlf: 4080 8459 eller: formand@kvaerndrupvand.dk