Nyheder

20-04-2021 - Afbrydelser - I øjeblikket arbejder vi med at nedlægge 27 brandhaner rundt om i hele forsyningsområdet. Det medfører mindre korte afbrydelser af ca. 1 times varighed i det område hvor den enkelte brandhane skal fjernes. Arbejdet vil foregå hen over foråret. Vi forsøger at lukke for vandet på de mindst kritiske tider af dagen. Vi beklager de gener det vil medføre. 

25-01-2021 - Generalforsamlingen udsættes - Normalt holder vi generalforsamling sidst i februar måned. På grund af coronasituationen er vi desværre nødt til at udsætte vores generalforsamlingen indtil vi igen kan mødes fysisk. Vi indkalder til generalforsamling så snart vi kan se en mulighed for at afholde den.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Kontakt

Spørgsmål om afregning til kasserer Gitte Østbjerg på tlf: 6227 2101 eller: kasserer@kvaerndrupvand.dk

Spørgsmål om forsyning til vores lokale smed Poul Teinholt på tlf: 6227 1369.

Hvis du opdager en utæt vandledning, må du meget gerne ringe til vores lokale smed, Poul Teinholt på telefon 6227 1369.

Øvrige spørgsmål til formand Arne Svendsen på tlf: 4080 8459 eller: formand@kvaerndrupvand.dk