Nyheder

26-08-2021 - Ledningsarbejde på Svendborgvej - Vandværket udskifter hovedledningen langs Svendborgvej fra Forsamlingshuset op til afkørslen mod Kløvervej/Engvej. Arbejdet begynder i uge 35 og forventes at vare ca. 10 uger.

Direkte berørte forbrugere vil løbende blive orienteret om projektet og om de vandafbrydelser vi nødvendigvis må foretage.

Fredag den 29. oktober lukker vi igen for vandet til dele af Svendborgvej. De husstande der berøres af længerevarende lukninger vil modtage direkte besked. Vi beklager generne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Kontakt

Spørgsmål om afregning til kasserer Gitte Østbjerg på tlf: 6227 2101 eller: kasserer@kvaerndrupvand.dk

Spørgsmål om forsyning til vores lokale smed Poul Teinholt på tlf: 6227 1369.

Hvis du opdager en utæt vandledning, må du meget gerne ringe til vores lokale smed, Poul Teinholt på telefon 6227 1369.

Øvrige spørgsmål til formand Arne Svendsen på tlf: 4080 8459 eller: formand@kvaerndrupvand.dk