Vandkvalitet

 

Vandkvaliteten analyseres jævnligt på drikkevandet fra afgang vandværk og fra ledningsnettet på udvalgte steder.

Alle vandprøver udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.

I skemaet herunder finder du links til analyserapporter, med de seneste rapporter øverst.

 

Dato  Prøvested Prøvetype Link til rapport
06-05-2019 Afgang Vandværk Chlorthalonil-Amidsulfonsyre   PDF
03-08-2018 Afgang vandværk 
Udvidet kontrol  PDF
22-01-2018 Afgang vandværk  Normal kontrol  PDF