Vandkvalitet

Vandkvaliteten analyseres jævnligt på drikkevandet fra afgang vandværk og fra ledningsnettet på udvalgte steder.

Hårdheden på vandet fra Kværndrup Vandværk svinger mellem 17,5 og 18,5 tyske hårdhedsgrader [°dH]

Alle vandprøver udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.

I skemaet herunder finder du links til analyserapporter, med de seneste rapporter øverst.

 

Dato Prøvested Prøvetype Link til rapport
12-10-2022 Afgang vandværk Udvidet kontrol PDF
12-10-2022 Afgang vandværk Jern og Arsen PDF
25-10-2021 Afgang vandværk Udvidet kontrol PDF
21-10-2020 Afgang vandværk Udvidet kontrol PDF
05-09-2019 Afgang vandværk Udvidet kontrol PDF
06-05-2019 Afgang vandværk Chlorthalonil-Amidsulfonsyre (CTA) PDF
11-09-2017 Afgang vandværk Udvidet kontrol PDF
01-12-2021 Ledningsnet - Trunderup Dongsvej Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF
01-12-2021 Ledningsnet - Trunderup Dongsvej Begrænset kontrol (flushprøve) PDF
14-09-2021 Ledningsnet - Gultvedgyden Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF
14-09-2021 Ledningsnet - Gultvedgyden Begrænset kontrol (flushprøve) PDF
02-06-2021 Ledningsnet - Kværndrup Vænge Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF
02-06-2021 Ledningsnet - Kværndrup Vænge Begrænset kontrol (flushprøve) PDF
02-03-2021 Ledningsnet - Kirkevej Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF
02-03-2021 Ledningsnet - Kirkevej Begrænset kontrol (flushprøve) PDF
02-12-2020 Ledningsnet - Gultvedgyden Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF
02-12-2020 Ledningsnet - Gultvedgyden Begrænset kontrol (flushprøve) PDF
16-09-2020 Ledningsnet - Kirkevej Udvidet kontrol (taphaneprøve) PDF
16-09-2020 Ledningsnet - Kirkevej Begrænset kontrol (flushprøve) PDF
17-06-2020 Ledningsnet - Trunderup Dongsvej Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF
17-06-2020 Ledningsnet - Trunderup Dongsvej Begrænset kontrol (flushprøve) PDF
03-03-2020 Ledningsnet - Kohavevej Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF
03-03-2020 Ledningsnet - Kohavevej Begrænset kontrol (flushprøve) PDF
12-12-2019 Ledningsnet - Kohavevej Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF
12-12-2019 Ledningsnet - Kohavevej Begrænset kontrol (flushprøve) PDF
19-06-2019 Ledningsnet - Kohavevej Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF
11-09-2017 Ledningsnet - Toften Begrænset kontrol (taphaneprøve) PDF