Personale

   

Kværndrup Vandværk             
Toftevej 11
5772 Kværndrup 

CVR-nr.: 73 00 91 11                       

Kasserer
Gitte Østbjerg
Mobil 6227 2101
Email:
kasserer@kvaerndrupvand.dk