Personale

   

Kværndrup Vandværk             
Toftevej 11
5772 Kværndrup 

CVR-nr.: 73 00 91 11                       

Kasserer
Signe Pilegaard Jacobsen
Mobil 44 11 18 99
Email:
kasserer@kvaerndrupvand.dk