Generalforsamling

 

    

Ordinær generalforsamling  afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse  til  generalforsamlinger,  såvel  ordinære  som  ekstraordinære,  sker  med  mindst  14 dages varsel  ved  annoncering  i  en  lokal avis, med angivelse  af dagsorden.

Du finder referat fra de seneste generalforsamling under "Vandværket > referater".

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen