Regnskab

I overensstemmelse med årsregnskabsloven udarbejdes hvert år en årsrapport.

Årsrapporten revideres af revisorselskabet Ernst & Young, og godkendes af generalforsamlingen.

Du finder de seneste års regnskabsopgørelser      

(uddrag af årsrapporten) herunder:

 > regnskab 2017

 > regnskab 2016