Regulativ

 

 

Almene vandforsyningsanlæg skal udarbejde et regulativ med de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer. Regulativet regulerer altså forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere.

Regulativet skal godkendes af kommunen, og du finder det senest godkendte regulativ for Kværndrup Vandværk her på dette LINK.