Vedtægter

 

 

Vedtægterne definerer vandværkets formål, og hvilke rettigheder og pligter medlemmerne har. Vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen.

Du finder de senest godkendte vedtægter for Kværndrup Vandværk på dette LINK.